Holdlederlederen

Holdlederlederen: Annette Lyngsø - tlf. 30330668

- Står for afholdelse af 2 årlige holdledermøder

- Svarer på spørgsmål fra holdlederne