Ravnsbjerg IF generalforsamling

RAVNSBJERG IDRÆTSFORENING

GENERALFORSAMLING

Ravnsbjerg Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling:

d.?? kl.?? i Hald Ege Idrætscenter, Birgittelystvej, Hald Ege, 8800 Viborg.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretninger fra aktivitetsudvalgene.

                   -senior

                   -ungdom

                   -drift

 1. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag. 
 2. Valg af bestyrelse og udvalgsformænd (direkte valg).

                                      -Formand

                                      -Næstformand

                                      -Kasserer

                                      -Fodbold, senior

                                      -Fodbold, ungdom

                                      -Drift

                                      -Aktivitet

 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 2. Valg af to revisorer.
 3. Valg af fanebærer.
  10. Eventuelt.

Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. marts 2019.

Med venlig hilsen

Ravnsbjerg IF / Bestyrelsen