RIF's Politik

Overordnet politik for RIF

Alkohol politik

Ved arrangementer og fester følges lovgivningen. Dvs. ingen udskænkning af alkoholiske drikke til unge under 18 år.

Idrætsudøvere under 18 år må ikke nyde øl eller spiritus efter træning, kamp m.m. i klubregi.

Samme retningslinjer er gældende ved stævner m.m.

Vi forventer, at voksne har et fornuftigt og ansvarligt forhold til alkohol.

Ryge politik

Rygning er forbudt i klubhuset i Ravnstrup og Finderup.

I øvrigt henstilles, at rygere viser hensyn til ikke-rygere.

Politik vedr. euforiserende stoffer.

Besiddelse og påvirkning af stoffer i forbindelse med arrangementer i klubregi medfører bortvisning.

Viderebringer man stoffer til anden person, anmeldes det til politiet.

Besiddelse og indtagelse af anabolske steroider medfører eksklusion af foreningen og anmeldes til politiet.

Politik vedr. pædofili

Bestyrelsen har for at undgå mistanke om overgreb vedtaget nedenstående regler:

· Én gang årligt indhentes børneattester (tjek i kriminalregistret for pædofili) for samtlige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, trænere og ledere.

Det tilstræbes at være 2 voksne sammen med børn i omklædningsrummet.

Det er ikke tilladt at fotografere eller filme børnene under omklædning - heller ikke med mobiltelefon.

Træneren må ikke gå i bad samtidig med børnene.

Der skal være 2 voksne tilstede ved taktikmøde m.m.

På ture med overnatning skal der altid være mindst 2 voksne med.

Inviter aldrig børn hjem, uden at deres forældre er orienteret, og at der deltager mindst 2 voksne i arrangementet.

Hold en sober omgangstone med børnene. Undgå sjofle tilråb og kommentarer om børnenes kroppe og udseende.

Har du som træner, leder, bestyrelsesmedlem eller forælder mistanke om, at der er foregået overgreb på børn, har du pligt til at rette henvendelse til Ravnsbjerg IFs bestyrelse, som har pligt til at tage alle henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

Seksuel kontakt mellem træner og idrætsudøvere under 18 år er ikke tilladt i henhold til straffeloven.

Men husk der skal stadig være plads til knus, kram, trøst og jubel.

Politik om mobning

Hvad er mobning?

Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er 'tvunget' til at opholde sig.

(Ref. Børns vilkår)

Ravnsbjerg IFs holdning til mobning

Alle – både forældre, trænere, bestyrelse og spillere har et medansvar for trivslen i klubben. Ingen form for mobning kan derfor tolereres, og bestyrelsen tager alle tilfælde af mobning alvorligt.

Det betyder

· At alle skal være opmærksomme over for ”mobbesignaler”

· At trænere/ledere/bestyrelse altid lytter til børn og unge, der giver udtryk for, at de bliver mobbet

· At bestyrelsen reagerer overfor mobbere og iværksætter sanktioner. Sanktioner begynder med en klar tilkendegivelse af, at mobning ikke vil blive tolereret.

· At forældre altid vil blive involveret i sanktioner

 

Politik om Matchfixing

· Matchfixing er ikke kun ødelæggende indenfor topsport, men også for breddefodbolden – Ravnsbjerg IF tager afstand til Matchfixing

· Alle – både forældre, trænere, bestyrelse og spillere har et medansvar for at forebygge og bekæmpe Matchfixing i Ravnsbjerg IF.

· Matchfixing er strafbart og vil af klubben blive politianmeldt, hvis det forekommer

 

 

Vedtaget af bestyrelsen januar 2016