Historie

Velkommen

Ravnsbjerg Idrætsforening er en sammenlægning af idrætsforeningerne i Ravnstrup, Finderup og Hald Ege.

Oprindelse

Ravnsbjerg Idrætsforening blev stiftet den 2. februar 1970 i Finderup Forsamlingshus ved en sammenlægning af idrætsforeningerne i Ravnstrup, Finderup og Hald Ege. Moderklubbernes historie går dog væsentligt længere tilbage, og et kig i de gamle pokalskabe viser pokaler fra omkring begyndelsen af fyrrerne. Dette harmonerer godt med foreningernes køb af fast ejendom. Et kig i tingbogen viser, at anlægget i Ravnstrup blev købt af en lokal vognmand i december 1944 for den nette sum af kr. 5.500,00. Anlægget i Finderup er erhvervet i marts 1958 for kr. 7.000,00. Begge anlæg - dog i moderniserede og udbyggede udgaver - danner fortsat basis for ca. 80% af foreningens aktiviteter. Den resterende del af aktiviteterne er henlagt til Hald Ege Hallen, som blev taget i brug i 1986 og nu står foran en større udvidelse.

Foreningens navn stammer fra den daværende Ravnsbjerg kommune, som bestod af Ravnstrup, Finderup og Dollerup sogne. Det var nærliggende at opkalde foreningen efter det område, den dækkede. Endvidere blev alle områdets børn på samme tidspunkt samlet i Hald Ege centralskole, hvorfor det også var naturligt at samle dem i den samme idrætsforening.

Foreningens første formand var Henning Sørensen fra Hald Ege, og formand for fodboldafdelingen blev Ernst Carlsen fra Ravnstrup. Kontingentsatsen blev fastsat til kr. 10,- pr. år for et seniormedlemsskab. Trods det efter vores tids beskedne beløb kunne kassereren efter det første år aflevere et regnskab med et overskud på kr. 243,03.

Lokalsamfundet

Igennem tiderne har der været et godt samarbejde byerne imellem. Der har dog også været enkelte stridspunkter, bl.a. om placering af en ny bane, der i 1987 blev indviet i Finderup. Anlæggets placering i Ravnstrup og Finderup har betydet, at det til tider har knebet med at få Hald Ege området med i samme grad som de andre byer. Et problem som gennem de seneste år dog nu synes udjævnet - primært som følge af, at en del af aktiviteterne er flyttet til Hald Ege Hallen.

Profiler

Siden 1970 har to af foreningens ildsjæle gennem mange års frivillig arbejde opnået den højeste anerkendelse i klubben og er blevet udnævnt til æresmedlem. Det drejer sig om Karl Knudstrup, Bækkelund (1986) og Svend Gregersen, Ravnstrup (1991).

Højdepunkter

Foreningens sportslige resultater har gennem årene været noget svingende. Foreningens førstehold har således ført en omtumlet tilværelse fra Serie 2 til Serie 5. Opholdene i Serie 2 er de sportslige højdepunkter. Disse er foregået over to perioder på to år i henholdsvis 1977 - 1978 og 2001 - 2002. I 2001 opnåede foreningen dens hidtil bedste placering, da det som nyoprykket hold i Serie 2 endte på en 3. plads kun et point fra Serie 1. I den første periode i Serie 2 blev seniorholdet trænet af den tidligere landsholdsmålmand Kaj Poulsen, der i øvrigt fungerede i tre år som træner.

Af andre højdepunkter kan nævnes deltagelse i to kredsfinaler under JBU. I 1983 tabte juniorholdet således finalen til Aab med 0-1 og i 1991 var det seniorførsteholdet i Serie 5, der tabte finalen til Holsted med 1-2.

Udover spillet på banerne er det værd at fremhæve foreningens 25 års jubilæum, som blev markeret med en reception d. 11. februar 1995 i Ravnstrup klubhus samt ved en stor jubilæumsfest afholdt samme sommer.