Værdigrundlag

Værdigrundlag for Ravnsbjerg IF

At skabe et naturligt samlingspunkt for fodbolden i Hald Ege skoledistrikt

At skabe et hyggeligt og socialt klubmiljø for spillere, trænere, ledere, forældre, hjælpere m. fl.

At fodbold skal være sjovt og udviklende.

At der skal være plads til alle – behandl andre, som du selv ønsker at blive behandlet.

At alle bidrager med en positiv ånd og omgangstone.

At der udvises tillid og tolerance over for andre i klubben.

For at nyde skal man også være klar til at yde.

Som forælder og voksen i klubben forventer vi:

At du er en god rollemodel for foreningens børn og unge.

At du støtter op om det sociale liv i foreningen.

At du er behjælpelig ved diverse arrangementer, herunder aktiviteter som har til mål at skaffe penge til foreningsarbejdet.

 

De 10 forælder bud

Mød op til træning og kamp - dit barn sætter pris på det

Forhold dig i ro på sidelinien - lad børnene spille

Ophold dig kun på den ene sidelinie - i god afstand til trænere og spillere

Kritik, gode råd og kommandoer til spillerne på banen er forbeholdt træneren  - vær positiv og støttende

Respektér dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder

Skab en god stemning - byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe

Spørg børnene om kampen var spændende og sjov - ikke om resultatet

Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke

Bak op om holdets og klubbens arbejde - din indsat bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

Husk på, at det er dit barn, der spiller fodbold, ikke dig

Forventninger til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og ledere:

At du udviser ansvarlighed over for de opgaver, du tildeles.

At du udviser interesse for foreningsarbejdet, herunder deltager i foreningens arrangementer.

At du udviser interesse for de lokaler og materialer, som stilles til rådighed for foreningens medlemmer.

At du bidrager til et godt samarbejde mellem trænere, ledere, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

At du udviser ansvarlig for foreningens økonomi.

At du er positiv over for forandringer og nye tiltag.

At du er loyal over for foreningens værdigrundlag og politik, herunder Ravnsbjerg IF’s værdigrundlag.

 

Trænerens bud

Brug ikke ulovlige spillere.

Snak fair play med dine spillere

Respektér dommerens beslutninger

Vær tydelig i dine forventninger til forældrene

Vær godt forberedt til både kamp og træning

At du deltager i relevante tilbud om kurser og uddannelse.

 

Vedtaget af bestyrelsen januar 2016