Trænerens bud

Trænerens bud

Brug ikke ulovlige spillere.

Snak fair play med dine spillere

Respektér dommerens beslutninger

Vær tydelig i dine forventninger til forældrene

Vær godt forberedt til både kamp og træning

At du deltager i relevante tilbud om kurser og uddannelse.

 

Samværspolitik

Bestyrelsen har for at undgå  overgreb og mistanke om overgreb vedtaget nedenstående regler:

· Én gang årligt indhentes børneattester (tjek i kriminalregistret for pædofili) for samtlige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, trænere og ledere.

Det tilstræbes at være 2 voksne sammen med børn i omklædningsrummet.

Det er ikke tilladt at fotografere eller filme børnene under omklædning - heller ikke med mobiltelefon.

Træneren må ikke gå i bad samtidig med børnene.

Der skal være 2 voksne tilstede ved taktikmøde m.m.

På ture med overnatning skal der altid være mindst 2 voksne med.

Inviter aldrig børn hjem, uden at deres forældre er orienteret, og at der deltager mindst 2 voksne i arrangementet.

Hold en sober omgangstone med børnene. Undgå sjofle tilråb og kommentarer om børnenes kroppe og udseende.

Har du som træner, leder, bestyrelsesmedlem eller forælder mistanke om, at der er foregået overgreb på børn, har du pligt til at rette henvendelse til Ravnsbjerg IFs bestyrelse, som har pligt til at tage alle henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

Seksuel kontakt mellem træner og idrætsudøvere under 18 år er ikke tilladt i henhold til straffeloven.

Men husk der skal stadig være plads til knus, kram, trøst og jubel.

 

Vedtaget af bestyrelsen januar 2016